:

Bir Qarib Ask 25 B��������������������������l�����������������������������������m